Καθαριότητα και Μικροβιοκτονία κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης

Καθαριότητα και Μικροβιοκτονία κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης στο σπίτι που για 2 μήνες περίπου ζούσαν τα παιδιά με τη νεκρή μάνα τους

Καθαριότητα και Μικροβιοκτονία κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασηςΗ Σβούρα, διαμέσου της Υπηρεσίας Πρόνοιας, κλήθηκε, ως ειδικός στη Λάρισα, να παραβρεθεί στην επιτόπια επιθεώρηση του διαμερίσματος επί της 25ης Μαρτίου 41, στο οποίο ζούσαν τα δύο παιδιά και η για δύο μήνες νεκρή μητέρα τους, με σκοπό να καταθέσει τις απόψεις της όσον αφορά την Καθαριότητα και Μικροβιοκτονία κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας υγιεινής του χώρου.
Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομίας και Υπηρεσίας Πρόνοιας αντικρίσαμε ένα πολύ επιβαρυμένο χώρο και κατόπιν εντολής που δεχθήκαμε προχωρήσαμε αρχικά σε μικροβιοκτονία, απεντόμωση και καθαριότητα του διαμερίσματος και στη συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας με σκοπό να αποσυμφορηθεί ο χώρος και να διασφαλιστεί η υγιεινή όλων των εμπλεκομένων.

Η Σβούρα, εκτελεί εφαρμογές απεντόμωσης, μυοκτονίας, κατσαριδοκτονίας, φιδοαπώθησης και μικροβιοκτονίας με επαγγελματισμό.
Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων χρήζουν άμεσης παρέμβασης και ολοκληρωτικής αντιμετώπισης καθότι καθορίζουν την ομαλή επιβίωση όχι μόνο των διαμενόντων στην υπό αντιμετώπιση κατοικία αλλά και των συνδιαμενόντων στην οικοδομή καθώς επίσης και στις γειτονικές κατοικίες.
Η Σβούρα, καθαρίζει πολυκατοικίες με επαγγελματισμό και συνέπεια. Η βοήθεια των διαμενόντων είναι αναγκαία έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουμε να τροποποιούνται συνεχώς με στόχο και σκοπό την καθαρότερη πολυκατοικία.