Απεντόμωση Δημοσίων Υπηρεσιών

Απεντόμωση Δημοσίων Υπηρεσιών στη Λάρισα

Απεντόμωση Δημοσίων Υπηρεσιών
Η Απεντόμωση Δημοσίων Υπηρεσιών και η Μυοκτονίαστη Λάρισα είναι εξειδικευμένη και συνήθως μία δύσκολη διαδικασία.

Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες Υπηρεσίες κατέχουν υπόγεια με δυσκολία στην πρόσβαση και με ιδιαίτερα επιβαρυμένα προβλήματα.
Η εκτέλεση των Υπηρεσιών μας γίνεται κάθε 90 ημέρες όπως τις περισσότερες φορές προβλέπει ο ανάλογος διαγωνισμός. Σε περίπτωση όμως που το πρόβλημα είναι έντονο (μεγάλος πληθυσμός από κατσαρίδες ή ποντίκια) τότε κάθε 60 ημέρες.

Η Απεντόμωση και η Μυοκτονία εκτελείται εντός ωραρίου εργασίας;

Η εργασία εκτελείται κατόπιν ραντεβού και είναι καλό να γίνεται ακριβώς μετά το πέρας του ωραρίου ώστε ο χώρος να είναι άδειος για καλύτερα αποτελέσματα.
Εργασίες που εκτελούνται σε σχολεία ή νηπιαγωγεία εκτελούνται, για προληπτικούς λόγους παρότι δεν υπάρχει κίνδυνος, Παρασκευή μεσημέρι ώστε να έχουν σχολάσει τα παιδιά και να μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Πόση ώρα διαρκεί μία πλήρη εφαρμογή Απεντόμωσης και Μυοκτονίας;

Η διάρκεια έχει σχέση πάντα με το χώρο που θέλουμε να ελέγξουμε. Για ένα χώρο των 100τμ η εργασία γίνεται σε 20′ περίπου.
Η Απεντόμωση Δημοσίων Υπηρεσιών και η Μυοκτονία εκτελείται κατόπιν ανάθεσης από την αρμόδια Υπηρεσία αν πρόκειται για μικρό σε κόστος προϋπολογισμό που δεν χρήζει διενέργειας διαγωνισμού. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μεγάλο και απαιτείται διαγωνισμός η Υπηρεσία προκηρύσσει διαγωνισμό στον οποίο, αφού λάβουμε γνώση για τη διενέργειά του, συμμετέχουμε προσκομίζοντας τα ανάλογα παραστατικά.

Με ποιες Υπηρεσίες σήμερα συνεργάζεται η Σβούρα;

Σήμερα τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται:
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Δήμος Λαρισαίων
  • Δημοτικά Σχολεία
  • Γυμνάσια
  • Λύκεια
  • Φρεφονηπιακοί Σταθμοί
  • Νηπιαγωγεία
  • Αρχεία του Κράτους
  • Βιβλιοθήκες

Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιείται η Σβούρα;

Η εταιρεία εκτελεί εφαρμογές Απεντόμωσης και Μυοκτονίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.