Πρόστιμα σε Πολυκατοικίες

Πρόστιμα σε Πολυκατοικίες που δεν έχουν πιστοποίηση στον Ανελκυστήρα εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων

Πρόστιμα σε Πολυκατοικίες
Πρόστιμα σε πολυκατοικίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τον ανελκυστήρα όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων.

Η Πιστοποίηση του Ανελκυστήρων και ο έλεγχός του, όσον αφορά την καλή λειτουργία του, προβλέπεται από την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 424 Β/10-3-2009).

Τα πρόστιμα

  • 15.000,00€ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς μέριμνα για καταχώρηση, μη ανανέωση καταχώρησης κλπ)
  • 20,00€ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα
  • 20,00€ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης ανελκυστήρα. Σε περίπτωση παράλειψης για δεύτερη, τρίτη κλπ φορά το πρόστιμο θα διπλασιάζεται,. τριπλασιάζεται κλπ αντίστοιχα
  • 6.000,00€ σε όποιον προβαίνει σε παράνομη ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα
  • 20,00€ για εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας ανεξαρτήτους έτους κατασκευής, στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων έως 31-12-2012
  • 20,00€ για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων έως 31-12-2012
  • 20,00€ για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης, στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων έως 31-12-2012
  • 6.000,00€ σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

Η Σβούρα

Η Σβούρα στο παρελθόν προέβη σε Γενικές Συνελεύσεις με σκοπό τη λήψη απόφασης για πιστοποίηση του ανελκυστήρα σε πολυκατοικίες που διαχειρίζεται. Οι συνιδιοκτήτες είναι αυτοί που αποφασίζουν και ουσιαστικά δίνουν την εντολή με σκοπό να ανατεθεί σε φορέα η πιστοποίηση.
Σήμερα, με αφορμή την απόφαση του Δήμου Λαρισαίων, η εταιρεία θα συγκαλέσει ξανά Γενικές Συνελεύσεις για το εν λόγω θέμα ώστε να νομιμοποιηθεί οποιαδήποτε θολή κατάσταση.
Ας ελπίσουμε οι συνιδιοκτήτες να αντιληφθούν το πρόβλημα και να μη παραμείνουν σε προσωπικές μικροδιενέξεις, όπως έχουν συνηθίσει, που θα οδηγήσουν στη μη λήψη απόφασης για πιστοποίηση.

Διαβάστε τις αποφάσεις