Διαχείριση 24 ώρες

Διαχείριση 24 ώρες

Διαχείριση 24 ώρες
Διαχείριση 24 ώρες το 24ώρο εκτελεί η εταιρεία σε όλες τις πολυκατοικίες που διαχειρίζεται στη Λάρισα.

Η διαχείριση των πολυκατοικιών διακατέχεται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας καθότι πρόκειται για μία εργασία που εκτελείται 24 ώρες το 24ώρο ανάλογα με έκτακτα περιστατικά και τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο κτίριο ανά πάσα στιγμή.
Η Σβούρα, έχοντας προβλέψει την αναγκαιότητα να επικοινωνούν οι πελάτες με την εταιρία σε ώρες εκτός ωραρίου, έχει εγκαταστήσει τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο ο πελάτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του και να αναφέρει το πρόβλημα με σκοπό να ενημερωθεί ο αρμόδιος υπάλληλος βάρδιας ώστε να δράσει άμεσα.


Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 2410 617700

Αφήστε τα στοιχεία σας, την πολυκατοικία και το πρόβλημα με λίγα λόγια

Ο υπάλληλος βάρδιας της εταιρείας θα λάβει ηχητικό email με το μήνυμα που αφήσατε και θα ενεργήσει άμεσα
Έχουμε συνάψει μακροχρόνια συνεργασία με εξωτερικά συνεργεία της περιοχής (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, αποφράξεις κλπ) που ανάλογα με το πόσο επείγουσα είναι μία κατάσταση ενεργούμε άμεσα καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου
Η Σβούρα, διαχειρίζεται πολυκατοικίες με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Ποιος είναι ο ρόλος του εκπροσώπου της πολυκατοικίας;

Όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα στην πολυκατοικία είναι αναγκαίο να ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, που έχει καθοριστεί κατόπιν Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό να επικοινωνήσει με την εταιρεία και από κοινού να δοθεί λύση στο πρόβλημα όταν αυτό είναι εφικτό.
Μερικές φορές η λύση σε κάποιο πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να δοθεί από τον εκπρόσωπο και την εταιρεία καθότι απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης.