Τα οφειλόμενα κοινόχρηστα απαξιώνουν την περιουσία

Γιατί τα οφειλόμενα κοινόχρηστα απαξιώνουν την περιουσία των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας;

Τα οφειλόμενα κοινόχρηστα απαξιώνουν την περιουσία
Τα οφειλόμενα κοινόχρηστα απαξιώνουν την περιουσία των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Τα οφειλόμενα κοινόχρηστα και η απαξίωση της περιουσίας είναι δύο έννοιες απολύτως συνδεδεμένες μεταξύ τους καθότι το ένα προκύπτει από το άλλο. Τις περισσότερες φορές οι συνιδιοκτήτες δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το κτίριο στο οποίο ανήκει το διαμέρισμά τους αποτελεί ιδιοκτησία τους και οφείλουν να είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους όπως ακριβώς είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις του διαμερίσματός τους. Συνήθως επικεντρώνονται στα προβλήματα που υπάρχουν μέσα από την πόρτα του διαμερίσματός τους αδιαφορώντας για το τι γίνεται στον κοινόχρηστο χώρο ο οποίος είτε το θέλει είτε όχι είναι και αυτός ιδιοκτησία του.

Ωστόσο, για να μην είμαστε απόλυτοι και αδικήσουμε, υπάρχουν ιδιοκτήτες που πραγματικά έχουν επίγνωση της κατάστασης και είναι τυπικοί έναντι των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τα κοινόχρηστα. Επίσης, προστατεύουν και σέβονται τους κοινόχρηστους χώρους και πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτούς όπως ακριβώς ενδιαφέρονται για το διαμέρισμά τους.

Αυτοί ουσιαστικά είναι και οι στυλοβάτες της οικοδομής

Η Σβούρα, είναι η Μοναδική Εταιρεία στη Λάρισα που παρέχει on-line ενημέρωση στους διαμένοντες των πολυκατοικιών που διαχειρίζεται

Ποιο είναι το κοινόχρηστο πρόβλημα που μπορεί να κάνει τον ιδιοκτήτη να ασχοληθεί;

Το κοινόχρηστο πρόβλημα που τελικώς κάνει έναν, αδιάφορο με τα κοινόχρηστα προβλήματα, ιδιοκτήτη να ασχοληθεί είναι αυτό το πρόβλημα που ενδεχομένως επηρεάζει το διαμέρισμά του. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να λυθεί το πρόβλημα αλλά συνήθως ο εν λόγω ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει αδιαφορία από άλλους ιδιοκτήτες όπως ακριβώς έκανε και ο ίδιος στο παρελθόν.
Κάνε την εγγραφή σου τώρα στα On-line Κοινόχρηστα και απόκτησε πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες που σχετίζονται με τα ατομικά σου κοινόχρηστα και με την πολυκατοικία σου γενικώς

Συγκεκριμένα, για να γίνουν εργασίες – επισκευές στην πολυκατοικία χρειάζονται :


Αποθεματικό

Ένα επαρκές ποσό το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της πολυκατοικίας

Απόφαση

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την σύμφωνη γνώμη όλων αλλά και την αναγκαιότητα της εν λόγω εργασίας

Προσφορές

Τουλάχιστον 3 προσφορές για την ίδια εργασία με σκοπό την ανάθεση στον μειοδότη

Προείσπραξη

Προείσπραξη του ποσού της εργασίας και κατόπιν ανάθεση της εργασίας στον μειοδότη

4 λόγοι που τα οφειλόμενα κοινόχρηστα απαξιώνουν την περιουσία


Ανεπαρκές Αποθεματικό

Οι οφειλές των κοινοχρήστων σε βάθος χρόνου δημιουργούν μη επαρκές αποθεματικό

Αδυναμία Λήψης Απόφαση

Λόγω προσωπικών μικροδιαφορών δεν λαμβάνεται εύκολα η απόφαση εκτέλεσης εργασιών – επισκευών

Αδιαφορία Συνιδιοκτητών

Αδιαφορία των συνιδιοκτητών για κοινόχρηστες εργασίες που δεν επηρεάζουν την δική τους ιδιοκτησία

Οικονομική Συγκυρία

Η οικονομική συγκυρία (κρίση) που σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι εκμεταλλεύονται για να μην συνηγορήσουν και τελικώς δεν πληρώνουν