Άρνηση Πληρωμής Κοινοχρήστων

Άρνηση πληρωμής κοινοχρήστων ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται καθημερινά

Άρνηση Πληρωμής κοινοχρήστων
Άρνηση πληρωμής κοινοχρήστων και γενικότερη δυσφορία παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις στην καθημερινότητα κάποιων που για δικούς τους λόγους ψάχνουν και αναζητούν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πρόβλημα στη ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας.

Συνήθως, δεν αντιλαμβάνονται κάποια απόφαση Γενικής Συνέλευσης όσον αφορά την εκτέλεση μιας επισκευής – ζημιάς στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Ποιοι είναι οι λόγοι για Άρνηση Πληρωμής Κοινοχρήστων


Εργασίες

Εργασίες που εκτελέστηκαν στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας και για δικούς τους λόγους δεν τις αποδέχονται

Διαμάχες

Αναμεταξύ των διαμενόντων προσωπικές – οικονομικές διαμάχες τις οποίες προσπαθούν να λύσουν διαμέσω των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας

Μίμηση

Μιμούνται τη στάση κάποιου από τους συνδιαμένοντες που για κάποιους λόγους δεν πληρώνει

Εκβιασμός

Εκβιάζουν ότι θα πληρώσουν μόνο όταν εισπραχθούν όλα τα ποσά
Η πραγματική αδυναμία για εξόφληση των κοινοχρήστων λόγω οικονομικών προβλημάτων είναι μία πραγματικότητα και υπάρχει αλλά τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζοντας το πρόβλημά τους προσπαθούν να διακανονίσουν την οφειλή τους
Η Σβούρα, διαχειρίζεται πολυκατοικίες με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Πως αντιμετωπίζεται η Άρνηση Πληρωμής Κοινοχρήστων


Διπλωματία

Διπλωματικά προσπαθούμε να δώσουμε σε αυτόν που έχει αντιρρήσεις να καταλάβει ότι πρόκειται για πολυκατοικία και συγκατοίκηση

Συνέλευση

Διενεργούμε Γενική Συνέλευση για να γνωστοποιήσουμε σε όλους το πρόβλημα ώστε με απόφαση να δοθεί λύση

Διακανονισμός

Διακανονισμός του οφειλομένου ποσού για πληρωμή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις

Εξώδικο - Διαταγή Πληρωμής

Κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης διενεργούμε κάθε νόμιμη διαδικασία με σκοπό την είσπραξη των οφειλομένων ποσών
Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό ότι τα κοινόχρηστα είναι υποχρέωση όλων και η μη έγκαιρη πληρωμή τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της οικοδομής