Ποιοι είναι οι 4 λόγοι για να αποτύχει ο διαχειριστής

Ποιοι είναι οι 4 λόγοι για να αποτύχει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου του

4 λόγοι για να αποτύχει ο διαχειριστήςΗ επιλογή του διαχειριστή της πολυκατοικίας είναι μία πολύ σημαντική απόφαση του συνόλου της συνιδιοκτησίας καθόσον το έργο που θα επιτελέσει έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής των διαμενόντων αλλά και την ομαλή πορεία του κτιρίου.

Ποιοι είναι οι 4 λόγοι για να αποτύχει ο διαχειριστής


Αδιαφορία

Τις πιο πολλές φορές ο διαχειριστής, έχοντας πολλές δικές του οικογενειακές υποχρεώσεις, αδιαφορεί για τις κοινόχρηστες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του

Αδυναμία

Το έργο του διαχειριστή έχει πολλές ευθύνες που ένας μη επαγγελματίας διαχειριστής δεν μπορεί να παρακολουθήσει

Οφειλές

Λόγω της κρίσης οι συνδιαμένοντες δεν μπορούν με ευκολία να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα ο διαχειριστής να μη μπορεί να επιτελεί με συνέπεια τα καθήκοντά του

Συντονισμός

Δύσκολα μπορεί να συντονίσει την σκέψη των συνδιαμενόντων αλλά και όσων εργάζονται μέσα στο κτίριο
Η Σβούρα, διαχειρίζεται πολυκατοικίες με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Βασική προϋπόθεση και αναγκαίο κριτήριο για να επιτύχει κανείς στη θέση του διαχειριστή της πολυκατοικίας είναι :


Εθελοντισμός

Πρέπει να θέλει κανείς να είναι διαχειριστής και όχι να το κάνει αγγαρεία

Υπευθυνότητα

Πρέπει να είναι υπεύθυνος και συνεπείς ο διαχειριστής εκτελώντας πληρωμές στην ώρα τους

Τακτικός

Πρέπει να έχει οργάνωση και να δίνει σωστή καθοδήγηση στις εργασίες που εκτελεί

Νομότυπος

Πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας και όχι αυτοβούλως
On-line Κοινόχρηστα
Εγγραφείτε στα On-line κοινόχρηστα και ενημερωθείτε για τα Ατομικά σας κοινόχρηστα και για την γενική εικόνα της πολυκατοικίας που μένετε
Κατά συνέπεια η διαχείριση της πολυκατοικίας ουσιαστικά είναι μία εργασία που είναι καλό να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται (πρόγραμμα έκδοσης κοινοχρήστων, πρόγραμμα παρακολούθησης οφειλών, πρόγραμμα παρακολούθησης εργασιών κλπ) τα οποία βοηθούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τόσο του κτιρίου όσο και των συνδιαμενόντων.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com