Κοινόχρηστα σε Δόσεις

Τα Κοινόχρηστα σε Δόσεις μέσα από το έντυπο διακανονισμού οφειλών

Κοινόχρηστα σε Δόσεις
Τα Κοινόχρηστα σε Δόσεις είναι η σύγχρονη αντίληψη των οφειλομένων κοινοχρήστων από τη Σβούρα.
Το καλοκαίρι τελείωσε και η χειμερινή περίοδος είναι μπροστά μας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος όλοι προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις άσχημες καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου με πρώτο και βασικό μέλημα η θέρμανση.

Η Σβούρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μεγάλες οφειλές των διαμενόντων στις πολυκατοικίες που διαχειρίζεται και να αποφύγει τις δυσάρεστες εξελίξεις των νομικών διαδικασιών μεταξύ των πελατών της έχει θεσπίσει την εξόφληση των οφειλομένων κοινοχρήστων σε δόσεις (Έντυπο Διακανονισμού Οφειλών) με σκοπό και στόχο τη διευκόλυνση των νοικοκυριών στην πόλη της Λάρισας.
Η Σβούρα, είναι η Μοναδική Εταιρεία στη Λάρισα που παρέχει on-line ενημέρωση στους διαμένοντες των πολυκατοικιών που διαχειρίζεται
Η εν λόγω υπηρεσία ξεκίνησε από 1/1/2015 και μετά από 8 μήνες πορείας σε σύνολο 585 οφειλετών μεγάλων ποσών (μεγάλα ποσά θεωρούνται τα ποσά άνω των 500,00€) διακανονίστηκαν οι 126. Η εταιρεία έχοντας επιτύχει τη λύση σε ποσοστό 21,5% αισθάνεται ότι η υπόψη διευκόλυνση βαδίζει σε ρυθμούς επιτυχίας καθόσον έχει επιτευχθεί η ομαλότητα και κανονικότητα σε πολυκατοικίες που διαχειρίζεται αλλά και στις σχέσεις των διαμενόντων αναμεταξύ τους.