Εργασίες στις πολυκατοικίες

Εργασίες στις πολυκατοικίες

Εργασίες στις πολυκατοικίες και παρακολούθηση της εξέλιξής τους

Καθημερινά δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά των πελατών που διαχειριζόμαστε και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με αμεσότητα. 

Τα προβλήματα στην πολυκατοικία είναι πολλά και αυτός είναι ο λόγος που στη Σβούρα εφαρμόζουμε την ροή επικοινωνίας για κάθε εργασία ώστε ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για το στάδιο και την εξέλιξή της. 

Βήματα εκτέλεσης εργασιών

  • Αρχικά διαπιστώνεται το πρόβλημα από κάποιο συνιδιοκτήτη ή από τη Σβούρα ως διαχειριστής
  • Η Σβούρα ενημερώνεται και αναθέτει σε έναν από τους συνεργάτες της (ανάλογα με τη φύση του έργου) αρχικά να δει και να εκτιμήσει την εργασία
  • Σε περίπτωση που είναι μικρή σε κόστος εργασίας σε συνεργασία με τη διαχειριστική επιτροπή ανατίθεται απευθείας
  • Σε περίπτωση που είναι μεγάλη σε κόστος εργασία λαμβάνονται προσφορές και διενεργείται Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν οι συνιδιοκτήτες 

Η εταιρεία

Η Σβούρα διατηρεί αρχείο εργασιών - βλαβών στο οποίο καταγράφεται κάθε επικοινωνία που γίνεται με σκοπό ο κάθε συνιδιοκτήτης που επικοινωνεί με την εταιρεία να ενημερώνεται άμεσα για το στάδιο και την εξέλιξη της εργασίας