Ασφάλειες


Ασφάλειες

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Η οικογένεια και ο ιδιώτης, ως φυσικό πρόσωπο, αποτελούν για τη Σβούρα ένα ιδιαίτερο πεδίο ευθύνης όσον αφορά την κατηγορία Ασφάλειες για Ιδιώτες.

Η Σβούρα στέκεται δίπλα στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Υποστηρίζει τον επιχειρηματία, απαλλάσσοντας τον από την έγνοια των ευθυνών και των κινδύνων που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησής του, επιτρέποντας του να ασχολείται με την ανάπτυξή της.